Năm học mới đã đến rất gần trong bối cảnh dịch Covid -19 đang diễn biến phức tạp, bảo đảm học sinh có môi trường học tập an toàn được coi là nhiệm vụ, cũng là mục tiêu quan trọng nhất của nhà trường trong năm học mới 2020-2021. Các bước chuẩn bị đã hoàn thành , tập thể CBGV - NV Trường Mầm non Sơn Ca đã sẵn sàng bước vào năm học mới, sẵn sàng đón các con quay trở lại trường sau thời gian nghỉ hè và nghỉ dịch kéo dài.

Một số hình ảnh trang trí trường, nhóm/lớp