Nhằm giúp trẻ dân tộc thiểu số của trường phát triển các kĩ năng: nghe, nói, đọc và làm quen chữ viết Tiếng Việt. Tạo sân chơi lành mạnh trẻ được giao lưu, mở rộng vốn hiểu biết về Tiếng Việt giúp các bé mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp. Thực hiện có hiệu quả việc tăng cường Tiếng Việt trong trường. Giáo dục trẻ tình yêu tiếng Việt, thích sử dụng Tiếng Việt trong các hoạt động vì vậy huyện Khánh Vĩnh đã tổ chức “Giao lưu Tiếng Việt của chúng em dành cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số.

Kỳ giao lưu trải qua 3 phần thi giúp cho trẻ được vui chơi, học hỏi nhiều điều.